มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > การเขียนคำร้องขอรับเงินคืน สำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 1/2561
การเขียนคำร้องขอรับเงินคืน สำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 1/2561

News Date26 พฤศจิกายน 2561
กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้แจ้งกำหนดการส่งคำร้องขอคืนเงิน
สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่สำรองจ่ายค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2561
โดยสามารถติดตามรายชื่อ  ขั้นตอนการเขียนคำร้อง รวมถึงกำหนดการส่งคำร้องขอเงินคืน
ภาคเรียนที่ 1/2561  ครั้งที่ 1 ได้ที่ www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/stu16.html
เว็บไซต์เดิม