มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
บุคลากร
อุปกรณ์วัดมุมคมมีดตัดเฉือนโลหะ
News Date24 ตุลาคม 2561
อุปกรณ์วัดมุมคมมีดตัดเฉือนโลหะ ประกอบด้วยแท่งทรงกระบอก ด้านล่างยึดติดกับฐานด้านล่างสำหรับวางบนโต๊ะ ด้านบนยึดติดกับแท่นวางมีดตัดเฉือนโลหะที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นผิวเรียบลื่นได้ระนาบ ที่มุมด้านหนึ่งเว้าเป็นมุมฉากผิวด้านข้างที่เว้าเอียงลาดเข้าด้านในทั้งสองด้าน ตรงกลางของแท่นวางมีดตัดเฉือนโลหะคว้านเว้าเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมเพื่อหลบมุมในการวัด บนแท่นวางมีดตัดเฉือนโลหะมีแท่งทรงกระบอกติดยึดอยู่โดยด้านบนประกอบกับแขนโยกสามารถหมุนได้รอบตัว ที่ปลายแขนโยกอีกด้านหนึ่งมีเพลาเป็นแกนสวมอยู่ ที่แกนเพลาด้านล่างติดตั้งเครื่องวัดมุมองศาซึ่งสามารถเลื่อนขึ้นลงและหมุนได้รอบตัว ที่แขนโยกสามารถโยกไปรอบแท่นวางมีดตัดเฉือนโลหะได้ ทำให้สามารถวัดมุมคมมีดตัดเฉือนโลหะได้ทุกตำแหน่งบนแท่นวางมีดตัดเฉือนโลหะ
เว็บไซต์เดิม