มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เรื่อง "การยกระดับความปลอดภัย พลังงานและสิ่งแว้ดล้อม สำหรับหม้อน้ำด้วยเทคโนโลยี 4.0"
News Date02 เมษายน 2562
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เรื่อง "การยกระดับความปลอดภัย พลังงานและสิ่งแว้ดล้อม สำหรับหม้อน้ำด้วยเทคโนโลยี 4.0"

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ited.kmutnb.ac.th/download/1541/
เว็บไซต์เดิม