มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
บุคลากร
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวบุคลากร > ผศ.ดร.เอกกมล ให้สัมภาษณ์รายการ 5เช้าเม้าท์ใหญ่ ช่อง 5
ผศ.ดร.เอกกมล ให้สัมภาษณ์รายการ 5เช้าเม้าท์ใหญ่ ช่อง 5
News Date09 พฤศจิกายน 2561
             วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  ผศ.ดร.เอกกมล บุญยะผลานันท์  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ให้สัมภาษณ์ รายการ 5เช้าเม้าท์ใหญ่ ออกอากาศสด เวลา 8.30-09.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5  ประเด็น “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน” (ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า)  โดยมี คุณปาจรีย์  สวนศิลป์พงศ์ และคุณวินัย สุขแสวง หรือดีเจเจ๊แหม่ม เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5  
 
รุ่งนภา/ข่าว