มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > มจพ. รับรางวัลชมเชย องค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) จาก ปปช. ประจำปี 2560
มจพ. รับรางวัลชมเชย องค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) จาก ปปช. ประจำปี 2560
News Date16 พฤศจิกายน 2560
ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. เข้าร่วมรับรางวัลชมเชย องค์กรโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ปปช.) ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards) ประจำปี 2560 มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 24 ราย ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2560 สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  โดยรางวัลองค์กรโปร่งใสในปีนี้ไม่มีหน่วยงานใดได้รับรางวัล แต่มีได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จำนวน 24 ราย ประกอบด้วย  
หน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษา 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2.กรมบังคับคดี 3.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 4.กรมศุลกากร 5.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 6.กรมอนามัย 7.กรมควบคุมมลพิษ 8. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 9. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 10.การไฟฟ้านครหลวง 11.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 12.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 13.การประปานครหลวง 14.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 15.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 16.ธนาคารออมสิน 17.ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หน่วยงานเอกชน 18.บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 19.บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 20.บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 21.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 22.บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 23.บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 24.บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมรับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ปปช.) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 
พัทธนันท์/ข่าว
ศศิกัญญา,สมเกษ,อัมพร/ภาพ