มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > มจพ. ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ Central South University ประเทศจีน
มจพ. ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ Central South University ประเทศจีน
News Date13 พฤศจิกายน 2560
มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Central South University ประเทศจีน เพื่อพัฒนากำลังคนป้อนอุตสาหกรรมระบบราง
         ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof. Chen Chunyang Vice President of Central South University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลจีนที่เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมระบบราง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการหลายกระทรวง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมมือกันพัฒนากำลังคนป้อนอุตสาหกรรมระบบรางและการซ่อมบำรุงรถไฟความเร็วสูง งานวิจัยและพัฒนา การแลกเปลี่ยนบุคลากรในด้านอุตสาหกรรมระบบราง การประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับ มจพ.ด้านเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของทั้ง 2 ประเทศ ในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการมีศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อดีตอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
มหาวิทยาลัย Central South University ตั้งอยู่ที่เมืองฉางชา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลจีนที่เปิดการเรียนการสอนและวิจัย เพื่อผลิตกำลังคนระดับช่างเทคนิค นักเทคโนโลยีและวิศวกร ป้อนให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมระบบรางและรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนในปัจจุบัน เนื่องจากประเทศจีนจะมาลงทุนสร้างพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยในการเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพื่อประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายธุรกิจการส่งออกและขนส่งสินค้า รวมทั้งการท่องเที่ยวให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ดังนั้นคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย Central South University จึงมีความต้องการจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในการผลิตช่างเทคนิค นักเทคโนโลยี และวิศวกรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมระบบรางและรถไฟความเร็วสูงตามความต้องการกำลังคน เพื่อพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมระบบราง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศให้ยั่งยืนสืบไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

พัทธนันท์/ข่าว
ประจักษ์เวช,สมเกษ,ชัยอนันต์,ศศิกัญญา/ภาพ