มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > บรรยากาศงานทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า ประจำปี 2560
บรรยากาศงานทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า ประจำปี 2560
News Date20 ตุลาคม 2560
บรรยากาศงานทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า วัตถุประสงค์เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ครบ 213 ปี และเพื่อนำปัจจัยบริจาคร่วมสมทบทุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามในพระบรมราชูปถัมภ์และเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวงประจำรัชกาลที่ 4 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
พัทธนันท์/ข่าว      
อัมพร/ภาพ