มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > ผศ.ดร กุศล บันทึกเทปการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง ณ NBT World
ผศ.ดร กุศล บันทึกเทปการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง ณ NBT World
News Date23 กันยายน 2560
ผศ.ดร กุศล บันทึกเทปการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง ณ NBT World 
 
ผศ.ดร กุศล  พิมาพันธุ์ศรี  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มจพ. ได้รับเชิญจากทางรายการ Thailand Today สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษ (NBT World) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยมีผู้ดำเนินรายการคือ นางกุสุมา โยธาสมุทธ  ได้เชิญสัมภาษณ์และประชาสัมพันธ์งาน “การแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง (24 Hours of Innovation Thailand) ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษ  (NBT World) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ติดตามและรับชมกันได้กับการประชาสัมพันธ์การแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง  โดยจะออกอากาศเมื่อวันที่ 19 กันยายน  2560 เวลา 20.30 น.
        ช่องทางการรับชมรายการ Thailand Today  1. ช่อง NBT World(Thaicom – 6 ระบบ C band) เผยแพร่ที่สถานีโทรทัศน์  ช่อง Dr.tv 168  Mono 29 201  สถานีโทรทัศน์ Thai TV Global Network (TGN)  และสถานีโทรทัศน์ประจำ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ APV  2. Set-top box (กล่องรับสัญญาณ) เผยแพร่ที่ GMMz   Channel 202  True Visions  Channel 196   PSI Channel 264  เป็นต้น  3. NEW MEDIA รับชมผ่านเว็บไซต์  http://thainews.prd.go.th/en รับชมผ่าน Facebook.com/nntnews  รับชมผ่าน Youtube ไปที่ช่อง NBT WORLD   รับชมผ่าน Application “NBT WORLD” บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับว่าเป็นการเปิดเวทีใหักับผู้ประกอบการในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และการต่อยอดผลที่ได้รับจากการแข่งขันไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรม ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมในยุคนี้ได้อย่างแท้จริง
 
ขวัญฤทัย ข่าว/พุทธาภรณ์ ถ่ายภาพ