มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > TGGS มจพ. แถลงข่าวโครงข่ายจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ
TGGS มจพ. แถลงข่าวโครงข่ายจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ
News Date23 กันยายน 2560
TGGS มจพ. แถลงข่าวโครงข่ายจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณพิไลย นรสิงห์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานแถลงข่าวจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Smart Mobility Symposium ภายใต้หัวข้อ Bridging the Grids หรือการเชื่อมโยงโครงข่ายจราจรด้วยระบบอัจฉริยะที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทยในการก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการการใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยมีพันธมิตรในภาคราชการ และเอกชนได้ร่วมมือกันเพื่อจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ในครั้งนี้มีผู้ร่วมแถลงข่าว คือ Dr.-Ing. Alexander Brezing ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย RWTH Aachen ประเทศเยอรมนี ณ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) และผู้แทนการจัดงานจากมหาวิทยาลัยฮงอิก กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้  คุณภุชงค์ พุทธวงศ์ Manager of IAM Service SEA, บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด คุณวิทูวัฒน์ อังสนานนท์ กรรมการผู้บริหาร บริษัท จอย ไบซิเคิ้ล จากัด เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560  ซึ่งจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Smart Mobility Symposium ภายใต้หัวข้อ Bridging the Grids หรือการเชื่อมโยงโครงข่ายจราจรด้วย  ระบบอัจฉริยะ  พร้อมเปิดตัวในวันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน
 
ขวัญฤทัย ข่าว /สมเกษ ภาพ