มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ มจพ. ร่วมหารือกับกับผู้ช่วยฯ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ มจพ. ร่วมหารือกับกับผู้ช่วยฯ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
News Date21 กันยายน 2560

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ มจพ. ร่วมหารือกับกับผู้ช่วยฯ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมหารือกับนายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  ซึ่งทั้ง 2 แห่ง ได้นำเสนอแนวความคิดและหลักปฏิบัติต่อการทำวิจัยร่วมกัน  โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นำเสนอข้อมูลการทำวิจัยที่จะสนองตอบตามหลักยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล มีหลักการ 5I  คือ 1. Innovation 2. Integration 3. International 4. Intelligent 5. Inspiration และสอดคล้องกับนโยบายประเทศ ที่ก้าวสู่โมเดล "ประเทศไทย 4.0" หรือ "ไทยแลนด์ 4.0"  เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ตอบโจทย์และคิดค้นสร้างเครื่องมือวิจัยเชิงนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ ด้านการบริการ และอื่นๆ ที่ประสงค์ให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถจนเกิดประสิทธิภาพที่ดี ตามหลักการ ทั้ง 5 ประการ หลังจากนั้น รศ.ดร.    สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และคณาจารย์ ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และหน่วยงานบางส่วนของโรงพยาบาล เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการพิจารณาและเป็นแนวทางสำหรับการสร้างความร่วมมือในครั้งต่อไป ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

 

 

วิลัยพร/ข่าวและภาพ