มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. จัดงาน KMUTNB Invention & Innovation 2017
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. จัดงาน KMUTNB Invention & Innovation 2017
News Date30 สิงหาคม 2560
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.จัดงาน KMUTNB Invention & Innovation 2017 
ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. KMUTNB Invention & Innovation 2017 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์  ทวนทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดยมีการจัดงาน 2 วัน วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 วันแรกกิจกรรมในงานประกอบด้วย
-  การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
-  จัดแสดงผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม
-  จัดแสดงนิทรรศการผลงานเด่นด้านนวัตกรรม มจพ.
-  จัดแสดงผลงาน KMUTNB 2017 Startup : Demo Day
-  การนำเสนอ KMUTNB Business brotherhood: Pitching
ปิดท้ายด้วยพิธีมอบรางวัลการนำเสนอ KMUTNB Business brotherhood: Pitching และมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ต่อด้วยวันพฤหัสที่ 31 สิงหาคม 2560 มีกิจกรรมที่น่าสนใจ
-  จัดแสดงผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม (กรรมการเดินชมผลงานรอบแรก)
-  การประกวดโครงงาน Startup (รอบตัดสิน)
-  การประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม (รอบตัดสิน)
ในปีนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชา เช่น โปรดิวเซอร์ รายการข่าว 3 มิติ รายการข่าวอันดับ 1 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิลค์วัน กรุ๊ป จำกัด บริษัทที่พัฒนาด้านซอฟแวร์ชั้นนำของประเทศ ผู้จัดการโครงการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเชิงพานิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและการตลาด หนังสือพิมพ์มติชน ทำให้การประกวดโครงงาน Startup และ การประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรมเป็นไปอย่างเข้มข้นและมีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมุมมองใหม่ในรูปแบบหลากหลาย จากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 
พัทธนันท์/ข่าว
สมเกษ,อัมพร/ภาพ