มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > อธิการบดี มจพ. ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ณ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน
อธิการบดี มจพ. ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ณ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน
News Date01 กันยายน 2560
อธิการบดี มจพ. ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบใบประกาศนียบัตร  
ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับ Independent Examiner สำหรับการจัดอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีตามมาตรฐานเยอรมันในระดับ ปวส. โดยหอการค้าเยอรมัน-ไทย ชื่อโครงการ German-Thai Dual Excellence Education (GTDEE) สนับสนุนโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของเยอรมนี (DIHK) และ Minitry of Education and Research, Germany (BMBF) ณ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมันฯ ถนนสาทร ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 โดยมีบุคลากรและนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของ มจพ. เข้าร่วมในพิธีและรับประกาศนียบัตรจากทางสถานทูตฯ จำนวน 4 ราย ดังนี้
        1. รศ.ดร. วัชรินทร์ โพธิ์เงิน (Assoc. Prof. Dr. Watcharin  Po-ngen) อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
        2. นายหาญณรงค์ นาถนอม (Herr Harnnarong Nathanom) นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
        3. นายอาทิตย์ สมรูป (Herr Artid  Somroob) นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
        4. นายพีระศักดิ์  แสนมะ (Herr Peerasak  Saema) นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 
 
รุ่งนภา/ข่าว