มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > น.ศ มจพ. วิทยาเขตระยอง คว้าได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (World
น.ศ มจพ. วิทยาเขตระยอง คว้าได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (WorldSkills ASEAN Bangkok 2018)
News Date11 กันยายน 2561
ภายใต้แนวคิด “ASEAN Skills, Crafting the Future” หรือ “ทักษะอาเซียนสรรสร้างอนาคต” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม - 4 กันยายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี  มีอาจารย์ณรงค์ศักดิ์  อาคมานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มจพ.วิทยาเขตระยอง  เป็นที่ปรึกษาโครงการแข่งขันเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ชิงแชมป์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2561 (ระดับประเทศ) 
การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 มีเยาวชนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม 331 คน เป็นจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 12 โด ยแบ่งเป็น 6 กลุ่มอาชีพสำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ได้แก่ 1) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2) เทคโนโลยีการสื่อสาร 3) แฟชั่นและครีเอทีฟ 4) ขนส่งและโลจิสติกส์ 5) เทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร และ 6) บริการส่วนบุคคลและสังคม รวม 26 สาขา โดยมีตัวแทนเยาวชนไทยร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 52 คนซึ่งการแข่งขันฝีมีแรงงานอาเชียนครั้งที่ 12  จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาฝีมีแรงงาน โดยมีจุดประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและคนทำงานพัฒนาทักษะฝีมือ รองรับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 และนโยบาย Thailand 4.0 และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาด้านเทคนิคและการทำงานในหมู่เยาวชนและแรงงานที่มีทักษะ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคนิคการศึกษาและฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาระหว่างประเทศสมาชิก และสนับสนุนความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม นายจ้างและองค์กรแรงงาน รวมถึงสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับความเป็นเลิศในการทำงานและเกิดการพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะสูง
 สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์ณรงค์ศักดิ์  อาคมานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โทรศัพท์  080-204-2291
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย
 
#วิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ 
#WorldSkills ASEAN Bangkok 
#มจพ.วิทยาเขตระยอง

ขวัญฤทัย ข่าว