มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ขอเชิญร่วมทำบุญงานทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า ประจำปี 2565
News Date22 กันยายน 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 218 ปี ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวงประจำรัชกาลที่ 4 ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 เพื่อสมทบทุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามภายในวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป และนำปัจจัยร่วมสมทบทุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์โดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคได้รับปูชนียวัตถุดังนี้ 
ร่วมบุญ 100 บาท    รับเพระพุทธสิหิงคปฏิมากร 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร เนื้อโลหะ
ร่วมบุญ 300 บาท    รับเพระพุทธสิหิงคปฏิมากร 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เนื้อกะไหล่ทอง
ร่วมบุญ 500 บาท    รับเพระพุทธสิหิงคปฏิมากร 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เนื้อพ่นทรายทอง
ร่วมบุญ 1000 บาท  รับเพระพุทธสิหิงคปฏิมากร 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เนื้อลงยาราชาวดี
ร่วมบุญ 3000 บาท  รับเพระพุทธสิหิงคปฏิมากร 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เนื้อพิเศษ
กำหนดการการบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 218 ปี ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
เวลา  14.45  น.         -  วางพานพุ่มราชสักการะ พระบรมรูปรัชกาลที่ 4
เวลา  15.00  น.         -  พระราชาคณะแสดงพระธรรมเทศนา เฉลิมพระเกียรติ 1 กัณฑ์
เวลา  16.00  น.         -  ประธานคณะสงฆ์ พิจารณาผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ 
เวลา  17.00 น.          -  พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 27 รูป สดับปกรณ์ 
ขอเชิญชวนสาธุชนและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบำเพ็ญกุศลและทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้าโดยพร้อมเพรียงกัน สามารถโอนเข้าชื่อบัญชี "ผ้าป่า มจพ." ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ. บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 907-7-19852-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มจพ. โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1601-1604 
พัทธนันท์/ข่าว