มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ TCAS 64 รอบ 2
News Date28 มกราคม 2564
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบ 2) .2 สาขาวิชา มี 3 โครงการ คือ
1. โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ
2. โครงการโควตาพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 22 มีนาคม 2564 ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ (ในเขตพื้นจังหวัดปราจีนบุรี, นครนายก, สระแก้ว, ฉะเชิงเทรา, นครราชสีมา, ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, ตราด และสระบุรี)
3. โครงการต่อยอด ปวส. รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 22 มีนาคม 2564 ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (TH) และ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT) รับสมัคร วุฒิ ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยการและที่เกี่ยวข้อง
- ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (THT) และ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBTT) รับสมัคร ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและที่เกี่ยวข้อง สามารถสมัครได้ที่ www.admission.kmutnb.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :โทรศัพท์ : 037-217300-9 ต่อ 7513, 7519 (ฝ่ายงานวิชาการ)
โทรสาร : 037-217344 มือถือ : 092-0415234  website : www.bas.kmutnb.ac.th  หรือที่
Facebook : https://www.facebook.com/basdeanoffice
 
ศศิกานต์ ข่าว-ภาพ