มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง จัดโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพกุศล ครั้งที่ 2
News Date04 กันยายน 2562
รศ.ดร. ธานินทร์  ศิลป์จารุ  รองอธิการบดีและคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง  ผศ.ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะนักศึกษาระดับปริญาโท (X-MBA)  จัดโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพกุศล ครั้งที่ 2  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานร่วมเปิดงานโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพกุศล ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี และนำรายได้สมทบทุนโครงการผ่าตัดต้อกระจก 60 ดวงตา สำหรับผู้ยากไร้  มีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก