มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.ร่วมกับ บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนารูปแบบออนไลน์ 2-day Webinar NT x KMUTNB Cloud Essential Day
News Date13 กรกฎาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จัดการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ 2-day Webinar NT x KMUTNB Cloud Essential Day ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. รวมมี 4 หัวข้อดังนี้
1. Virtualization Technology and Data Center
2. ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบคลาวด์ NT Cloud
3. Web service, DNS Service, Troubleshooting Network and Service in Cloud
4. Virtual Machine
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://www.surveymonkey.com/r/QYG8FLW
ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น
พัทธนันท์/ข่าว