มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะวิศวฯ มจพ. มอบตู้ตรวจโรคโควิด-19 ความดันบวก ให้ รพ. มหาวิทยาลัยพะเยา และ รพ.ชาติตระการ
News Date20 สิงหาคม 2564
             เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ได้มอบตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวก ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมีผู้แทนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลชาติตระการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ สร้างความความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้า
             ตู้ตรวจโรคโควิด-19 ความดันบวก เป็นนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมีอาจารย์ ผศ.ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เป็นหัวหน้าโครงการ จัดสร้างด้วยเงินรายได้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคเงิน เพื่อเป็นทุนวิจัยสำหรับพัฒนาและสร้างนวัตกรรมต่างๆ ในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรคติดเชื้ออื่นๆ ให้กับสถานพยาบาล หน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มจพ.” ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ. เลขที่บัญชี 907-3-50043-2 หรือเว็บไซต์  http://covid-19.kmutnb.ac.th/donate_info.php ใบเสร็จรับเงินนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1602-1604 หรือกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1121, 1166, 2091, 1175
 

รุ่งนภา-ข่าว
ภาพ-วิศวฯ