มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2565
News Date04 เมษายน 2565
ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (อส.ม) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ภาคปกติ).
  • สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • สาขาวิชา การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชา การจัดการระบบการผลิต.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 22 พฤษภาคม 2565 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://grad.admission.kmutnb.ac.th
ติดต่อสอบถามได้ที่ ช่องทางต่าง ๆ
→ Telephone : 037-217339
→ Mobile Phone : 06-5934-9469
→ Fax : 037-217317
→ Email : fitm@fitm.kmutnb.ac.th
→ Website : www.fitm.kmutnb.ac.th
→ Facebook : https://www.facebook.com/FITM.KMUTNB
→ Discord : https://discord.gg/FurSbU4G
→ Twitter : twitter.com/fitm_official
→ Instagram : www.instagram.com/fitm_official
→ Line Official : https://lin.ee/jvMpv9s
→ Youtube : www.youtube.com/c/FITMChannel
พัทธนันท์/ข่าว
ปชส.FITM/ข้อมูล