มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ตัวแทนนักศึกษา มจพ. เข้าร่วมงาน คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
News Date12 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นำนักศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมโครงการ คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย จัดโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อรองรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือน มี.ค. 2562 โดยนำร่องความร่วมมือกับ 25 สถาบันการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อปลุกพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (First New Voter) ประมาณ 7 ล้านเสียง ให้เห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง และเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างประธิปไตยด้วยพลังบริสุทธิ์ของเยาวชน ทั้งนี้ตัวแทนนักศึกษา มจพ. ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ตอบข้อซักถาม เสนอแนะแนวทางและให้ความสำคัญในกิจกรรมครั้งนี้อย่างเต็มที่ ในการนี้มีคณะนักศึกษาจากสถาบันมีชื่อเสียงทั่วประเทศทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยความร่วมมือกันจัดงานในทุกภาคส่วน อาทิ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สถาบันพระปกเกล้า สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 สภาผู้แทนราษฎร และเครือข่ายสถาบันการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนประชาธิไตยที่ใสสะอาดจากพลังของเยาวชนนำไปสู่การพัฒนาประเทศไทย ณ สตูดิโอ ชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
  พัทธนันท์/ข่าว
  รัฐธนินทร์/ภาพ