มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
นักศึกษาและคณาจารย์ มจพ. คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Seoul International Invention Fair (SIIF 2019) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
News Date02 ธันวาคม 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นำนักศึกษาและอาจารย์ เข้าร่วมประกวดส่งผลงานนวัตกรรม ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Seoul International Invention Fair (SIFF 2019)  สามารถคว้ารางวัลได้ดังนี้ รางวัล 1 เหรียญทอง 1 Special Prize (ซาอุฯ) จากผลงาน Anti-Ant and insect Masterbatch - มาสเตอร์แบทช์ ผลิตภัณฑ์ป้องกันมดและแมลง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี และรางวัล 2 เหรียญทองแดง จากผลงาน Simulation Pregnancy Box Model หุ่นจำลองการตั้งครรภ์มารดา โดย นายอาวุธ แจ้งมณี และนายพุฒิพัฒน์ แสงทอง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุง เดชอยู่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และผลงาน Catta Eco Litter  ผลิตภัณฑ์ทรายแมวจากมันสำปะหลัง โดย นส.นิษฐา ทรายแก้วและ นส.กมลชนก ปัญโญ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณที่นักศึกษาและคณาจารย์ทุกๆ ท่าน ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2562
พัทธนันท์/ข่าว
กาญจนา/ข้อมูล