มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันโครงการประกวดแนวคิดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
News Date23 พฤศจิกายน 2565
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโครงการประกวดแนวคิดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักศึกษา จัดโดยศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จากผลงานวิจัยเรื่อง "การออกแบบและสร้างต้นแบบหุ่นยนต์สำรวจในพื้นที่อับอากาศ" สมาชิกในทีมประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ดังนี้
1. นายประดุจเทพ มณีฉาย                  2. นายธีรภัทร์ ปุยภิรมย์
3. นายพีระพล เพ็ชรรักษ์                   4. นายภูชิสส์ ใจผ่อง
มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันและสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยครั้งนี้ ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
พัทธนันท์/ข่าว
เบญจพร/ภาพ