มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
News Date11 พฤศจิกายน 2562
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น มีภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครทั้งวิทยาเขตกรุงเทพฯ วิทยาเขตปราจีนและวิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 16 ธันวาคม 2562 (ช่วงที่ 1) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. อาคารนวมินทรราชินีชั้น 12 หรือเบอร์โทรศัพท์  02-5552000 ต่อ 2422,2424   
สนใจระเบียบการรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
http://grad.admission.kmutnb.ac.th/
ลิ้งค์ระเบียบการรับสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่
https://www.grad.kmutnb.ac.th/detail_news.php…
พัทธนันท์/ข่าว