มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. ขยายวันรับสมัครนักศึกษาป.โท-เอก
News Date25 พฤษภาคม 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขยายวันรับสมัคร  (ช่วงที่ 3) เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564  รวมถึงวิทยาเขตปราจีนบุรี และระยอง ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์  - 10 มิถุนายน 2564
   สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2555-2000 ต่อ 2407-2422 หรือที่ลิงก์รับสมัคร https://grad.admission.kmutnb.ac.th/
และที่ลิงก์ระเบียบการ http://www.grad.kmutnb.ac.th/detail_news.php

ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ