มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ประกาศผลสอบนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2562
News Date21 มีนาคม 2562
ประกาศผลสอบนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://result.kmutnb.ac.th