มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
News Date16 เมษายน 2564
ประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19