มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงานบริษัท Solectric Asia
News Date05 สิงหาคม 2565
บริษัท Solectric Asia ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Solectric ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดจำหน่ายและเทคโนโลยีโดรน มีความประสงค์รับนักศึกษาฝึกงานด้านการขายและการตลาด โดยจะต้องมีระยะเวลาการฝึกงานอย่างน้อย 4-6 เดือน