มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. ให้สัมภาษณ์ในรายการ "คิดดี สังคมดี" TNN2
News Date24 กุมภาพันธ์ 2563
ผศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) หัวหน้าโครงการวิจัย และ อาจารย์ คมสัน โกเสนตอ นักศึกษาปริญญาเอก ทีมงานผู้ร่วมวิจัย ระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ตรวจจับอาวุธ โดยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ "คิดดี สังคมดี" ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 (True Visions 784)
โดยโครงการวิจัยนี้ได้ทดลองใช้งานจริง ในร้านทอง ร้านจิวเวอรี่ เพื่อจับภาพผู้ต้องสงสัย ตรวจหาอาวุธ และระบุสถานที่ ส่งข้อมูล ภาพถ่าย เข้าระบบ Line notify แจ้งเตือนไปยังกลุ่มผู้ใช้งานส่งข้อมูลต่อไปยังสถานีตำรวจเพื่อเข้าระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว 

ติดตามรายการ "คิดดี สังคมดี" ได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 10.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 (True Visions 784)
 
ข่าว/ภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์