มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  TCAS64
News Date22 ตุลาคม 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  TCAS 64 ( TCAS1 - TCAS4 ) สนใจดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ที่ www.admission.kmutnb.ac.th   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการศึกษา งานรับสมัครโทร. 02-555-2000 ต่อ 1626 และ 1627
 
พัทธนันท์/ข่าว
อัมพร/กราฟิก