มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand-WIT) มจพ. จัดงานสัมมนา Manufacturing Expo 2019 สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
News Date13 พฤษภาคม 2562
สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand-WIT) มจพ. จัดงานสัมมนา Manufacturing Expo 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน หัวข้อเรื่อง “การประยุกต์ใช้วิศวกรรมการเคลือบผิวในงานซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม (Application of surface engineering coatings for maintenance of industrial machinery)” โดยได้รับเกียรติจาก คุณเกียรติศักดิ์ มีขันทอง (Managing Director, Advance Surface Technology Co., Ltd) เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง MR 211 และภายในงาน Manufacturing Expo 2019 มีการจัดบูธแสดงผลงานแนะนำหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2562  รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://forms.gle/JHQP5dBRfUFxCfy78
สนใจเข้าร่วมสัมมนาติดต่อ สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand-WIT)  
E-mail: anbthailand@gmail.com  โทร 0-2555-2512 Fax. 02-585-3810
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Wit Anbthailand  หรือ http://wit.kmutnb.ac.th/
  พัทธนันท์/ข่าว
  กนกวรรณ/ข้อมูล