มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สพอ. เปิดหลักสูตร In-House Training ประจำปี 2564
News Date02 เมษายน 2564
         ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดหลักสูตร In-House Training ประจำปี 2564  รายละเอียดดังนี้

1. ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (36 ชม.)
2. ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน)
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน                                                                       
5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร                                                                     
6. คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)                                      7. ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง                        
8. ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี                             
9. ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น
10. การอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
11. การใช้รถยกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
12. ด้านความปลอดภัยอื่นๆ
13. ระบบการจัดการแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
14. ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติเชื่อมโยงด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)
15. เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการสะอาดและการควบคุม
 สอบถามรายละเอียดได้ที่  ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพฯ  ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. โทร. 082-956-4645  ศูนย์ฝึกอบรม ระยอง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม โทร. 081-611-6445 โทร.0-2555-2616,0-2555-2617 ที่ Website  www.itdikmutnb.com และ E-mail itditrr@gmail.com  
 
ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ