มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สำนักหอสมุดกลาง มจพ. รับมอบหนังสือและนิตยสาร จากบริษัทบ้านจงสุข จำกัด
News Date01 กรกฎาคม 2563
รศ.ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับมอบหนังสือและนิตยสาร จากคุณอุดมศักดิ์ พริ้งอุทุมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัทบ้านจงสุข จำกัด โดยมีคุณสุดารัตน์ คะเนย์ เป็นผู้แทนในการมอบหนังสือ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนการสอนต่อไป ทั้งนี้หนังสือที่บริจาคมีหลากหลายสาขาวิชาที่เป็นหนังสือหายาก อาทิ หนังสือทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ หนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์และหนังสือทั่วไป ในการนี้มีนางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มจพ. พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและบุคลากร เข้าร่วมในการรับมอบหนังสือและขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ ณ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
พัทธนันท์/ข่าว
วุฒิสิทธิ์/ภาพ