มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มจพ. ให้สัมภาษณ์รายการดิจิทัลไทยแลนด์ ช่อง 3 ประเด็นเกี่ยวกับ AI
News Date07 สิงหาคม 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการดิจิทัลไทยแลนด์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 โดยมี ดร.ปานระพี รพิพันธุ์ (คุณเอิ้น) พิธีกรชื่อดังเป็นผู้สัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับ AI คืออะไร มีบทบาทความสำคัญอย่างไรกับวงการศึกษาไทย และงานวิจัยด้าน AI ที่อาจารย์จัดทำอยู่ในขณะนี้ รายการดิจิทัลไทยแลนด์ออกอากาศทุก ๆ เช้าวันเสาร์ โดยเทปรายการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหศักดิ์ จะเผยแพร่ออกอากาศในเร็วๆ นี้ บันทึกรายการ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มจพ. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563
พัทธนันท์/ข่าว
ทณิชนันทน์/ข้อมูล