มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ขยายเวลา Career Visa แจ้งถึง น.ศ. มจพ. ยังมีโควตา รีบส่ง Review Resume Free ถึง 31 พ.ค. 63
News Date06 พฤษภาคม 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ได้รับแจ้งจาก Career Visa ถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ Free Resume Review ว่ายังมีโควตาอีก 250 คน ที่สามารถส่งReview Resume Free ได้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้จัดงานนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 28 นั้น  นักศึกษาจะได้รับการ Review Resume Free โดยโค้ชของ "Career Visa" โดยการใช้โควตา Coaching hour ซึ่ง มจพ. มีอยู่ 400 ชั่วโมง ได้รับอนุมัติเป็นที่เรียบร้อย โดย "Career Visa" ได้ประชาสัมพันธ์และให้บริการรายละเอียดต่าง ๆ ภายในบูธงานนัดพบแหล่งงานฯ และงานปัจฉิมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจส่ง resume เข้ามาให้ review และได้ส่งกลับไปประมาณ 50 กว่าคน ทั้งนี้ยังเหลือโควตา ประมาณ 250 คน จึงขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้กับนักศึกษาที่สนใจ Free Resume Review by Career Visa สามารถอัพโหลด Resume ผ่านเว็บไซต์ www.careervisaassessment.com ทั้งนี้สมัครสมาชิกเลือกมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และกรอก Promo Code : KMUTNBCOACH  สืบเนื่องช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบหลาย ๆ ด้าน  จึงได้ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม  2563 นี้
"Career Visa" จึงเหมาะสำหรับนักศึกษา หรือคนที่ทำงานไปแล้ว สามารถเข้ามาสืบค้นและเลือกอาชีพที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริงเพื่อเป็นคำตอบให้แก่ชีวิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2555-2000 ต่อ 1314, 1131, 1169 หรือ Line @CareerVisaTH
ขวัญฤทัย ข่าว –ภาพ