ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

26 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศ มจพ. เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่3)ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ 

กองงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2558  ในวันและเวลาราชการ

หรือโทรสอบถาม. 0-2555-2000 ต่อ 1197,1149

รายละเอียดตามไฟล์แนบ.

ประกาศ มจพ. เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่3)ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก