ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

27 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จำนวน17รายการ

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร52)

หรือสอบถามโทร 0-2555-2000 ต่อ 3255

รายละเอียดตามไฟล์แนบ.

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จำนวน17รายการ

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก