ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

3 มีนาคม 2558

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการใช้งาน IPv6

ประกาศ มจพ.

เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการใช้งาน IPv6 จำนวน 1 ระบบ

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาฯ ได้ที่ 
สำนักงานผู้อำนวยการ ห้อง 504  ชั้น 5  อาคารอเนกประสงค์
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 11 มีนาคม 2558

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2555-2000 ต่อ 2206
ในวันและเวลาราชการ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการใช้งาน IPv6

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก