ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

25 มีนาคม 2558

ประกาศ มจพ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสถานีไฟฟ้า ในหน่วยงานราชการ

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

กองงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 เวลา 8.30-16.00 น.

หรือโทรสอบถาม. 0-2555-2000 ต่อ 1114

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศ มจพ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสถานีไฟฟ้า ในหน่วยงานราชการ

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก