ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

27 มีนาคม 2558

ประกาศ มจพ. เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารคณะบริหารธุรกิจบริการและการค้า โดยวิธีคัดเลือก...

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

กองงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 เวลา 8.30-16.00 น.

หรือโทรสอบถาม. 0-2555-2000 ต่อ 1114

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศ มจพ. เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารคณะบริหารธุรกิจบริการและการค้า โดยวิธีคัดเลือก...

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก