ข่าวประชาสัมพันธ์

8 สิงหาคม 2559

นศ. คณะวิศวฯ มจพ. ได้รับรางวัล The third Delta Cup high school automation design contest

นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. 

 ได้รับรางวัล The third Delta Cup high school automation design contest

 

            นางสาวณัฐวดี  สุทธิธรรมรักษ์  นายกัมปนาท  ทองใหม่  นางสาวอภิลักษณ์  รัตนมณี  นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มจพ.  อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์  ลิ่วธนกุล  ได้รับรางวัล The third Delta Cup high school automation design contest   และรางวัลวีดีทัศน์ยอดเยี่ยม  จากการแข่งขันรายการ  DELTA CUP 2016  โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 60 ทีม  ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ นักศึกษาของ มจพ. ได้นำองค์ความรู้ ที่ได้รับการถ่ายทอดทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ  จากการศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.  ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการและการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง จาก บริษัท เดลต้า อิเล็กโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ เมืองฝูเจียน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2559   

 

รุ่งนภา/ข่าว : สราวุฒิ/ภาพ

นศ. คณะวิศวฯ มจพ. ได้รับรางวัล The third Delta Cup high school automation design contest

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก