ข่าวประชาสัมพันธ์

8 สิงหาคม 2559

นศ. มจพ.ได้รับรางวัลชนะเลิศออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (RDC 2016)

นศ. มจพ. ได้รับรางวัลชนะเลิศออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (RDC 2016)

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นายวิวรรธน์ ตุลาภรณ์พิพัฒน์   ได้รับรางวัลชนะเลิศ   นายพีรณัฐ บรรจงกิจ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล Best Performance (Manual Robot) และนายธนสรร ประสงค์กิจ ได้รับรางวัลออกแบบยอดเยี่ยมและรางวัล Popular Vote  จากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (RDC 2016) ทั้งนี้ นายวิวรรธน์  ตุลาภรณ์พิพัฒน์และนายพีรณัฐ  บรรจงกิจ  ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในรายการ IDC ROBOCON 2016 ครั้งที่ 27  ระหว่างวันที่ 8-20 สิงหาคม 2559  ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ 

ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  โดยมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 7 ประเทศได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ อียิปต์ สิงคโปร์ โมร็อคโค และไทย รวมนักศึกษาทั้งหมด 50 คน โดยมีนักศึกษาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ทั้งหมด 15 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ  จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ เพื่อผลัดกันเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศให้ก้าวไกลภายใต้คอนเซ็ปต์ Robot Caregiver

          ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ทุกท่านร่วมส่งแรงใจ เชียร์นักศึกษา มจพ. ในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

รุ่งนภา/ข่าว

 

 

 

นศ. มจพ.ได้รับรางวัลชนะเลิศออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (RDC 2016)

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก