ข่าวสมัครงาน

15 มิถุนายน 2560

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน 
ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 
สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

    บัดนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลาและสถานที่
ในการสอบคัดเลือกตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้
 

    กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

    ณ ห้องประชุม 512 ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


 ข่าว - สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก