ข่าวประชาสัมพันธ์

2 พฤศจิกายน 2560

มจพ. ขอเชิญประกวดภาพถ่าย KMUTNB Commencement Day 2016

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ประกวดภาพถ่าย KMUTNB Commencement Day 2016

กติกาและเงื่อนไขในการประกวด 

1. ผู้เข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย สามารถส่งภาพได้คนละ 1 ภาพ เท่านั้น

2. ภาพถ่ายของบัณฑิตที่ส่งเข้าประกวดต้องแต่งกายถูกต้องตามระเบียบบัณฑิต มจพ.

3. ผู้เข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย โพสภาพลงใน Facebook ของตนเอง ตั้งเป็นสาธารณะ พร้อมระบุข้อความว่า 

   ร่วมประกวดภาพถ่าย และใส่ Hashtag #ปริญญาบัตรมจพ2559 หรือ #KMUTNBCongrats2016 #ชื่อ-สกุล ของบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

4. ผู้เข้าร่วมประกวดภาพถ่าย จะต้องเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

5. ต้องเป็นภาพถ่ายบัณฑิตที่ถ่าย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ วิทยาเขตปราจีนบุรี หรือวิทยาเขตระยอง เท่านั้น

6. ห้ามนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าประกวดทันที

7. ผู้เข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายตกลงอนุญาต ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่ภาพถ่ายที่ผู้เข้าร่วมการประกวดส่งเข้าร่วมแข่งขันประกวดภาพถ่ายต่อสาธารณชนโดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ

8. การตัดสินของผู้จัดการประกวดภาพถ่าย และคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โทร 0-2555-2000 ต่อ 1166 2091


มจพ. ขอเชิญประกวดภาพถ่าย KMUTNB Commencement Day 2016

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก