ข่าวประชาสัมพันธ์

12 กันยายน 2560

3 พระจอมเกล้า จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560

3 พระจอมเกล้า จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า ประจำปี 2560 วัตถุประสงค์ เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ครบ 213 ปี และเพื่อนำปัจจัยบริจาคร่วมสมทบทุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวงประจำรัชกาลที่ 4 ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 โดยมีกำหนดการ ดังนี้ 

                                          กำหนดการ

การบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 213 ปี

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560

ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

-------------------------------

เวลา 14.45 น.             วางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เวลา 15.00 น.             พระราชาคณะแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ 1 กัณฑ์

เวลา 16.00 น.             ประธานสงฆ์ พิจารณาผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า

                               พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์

เวลา 17.00 น.             พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 27 รูป สดับปกรณ์ 

                                               ......................................    


              สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า จะได้รับของที่ระลึก ดังนี้

1. 100 บาท     ได้รับพระพิมพ์เนื้อผงมหามงคลนิรันตราย (ไม่ปิดทอง)

2. 500  บาท    ได้รับเหรียญพระชยวัฒน์ขัดเงาพ่นทรายทอง

3. 1,000 บาท   ได้รับเหรียญพระกริ่งนิรันตราย เนื้อโลหะขัดเงาพ่นทรายทอง

4. 3,000 บาท   ได้รับพระนิรันตราย เนื้อเงินแท้

ทั้งนี้ สามารถร่วมบริจาคปัจจัยทำบุญได้ที่ กองคลัง ชั้น 1 อาคาร TGGS หรือที่สำนักงานเลขานุการคณบดี/ผู้อำนวยการประจำหน่วยงานของท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1601-1604 หรืองานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1121, 1166, 2091

 


พัทธนันท์/ข่าว


3 พระจอมเกล้า จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก