ข่าวประชาสัมพันธ์

14 กันยายน 2560

มจพ. แสดงความยินดีวันก่อตั้ง ช่องทีเอ็นเอ็น24 ครบรอบ 10 ปี

มจพ. แสดงความยินดีวันก่อตั้ง ช่องทีเอ็นเอ็น24 ครบรอบ 10 ปี

อาจารย์รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยนางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสถานีครบ 10 ปี ก้าวสู่ปีที่ 11 สถานีวิทยุโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น24 (TNN24) โดยมีผู้บริหารสถานี คุณทินกร ทองวรรณ บรรณาธิการอำนวยการ ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบกระเช้า พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของทั้ง 2 หน่วยงาน ณ อาคารทิปโก้ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

 

พัทธนันท์/ข่าว  อัมพร/ภาพ

มจพ. แสดงความยินดีวันก่อตั้ง ช่องทีเอ็นเอ็น24 ครบรอบ 10 ปี

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก