ข่าวประชาสัมพันธ์

7 ธันวาคม 2560

มจพ. ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รร.มัธยมตากสินระยอง เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

มจพ. ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รร.มัธยมตากสินระยอง เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน 

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ ให้การต้อนรับ นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง และทีมงานเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และโรงเรียนในจังหวัดระยองให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาให้รองรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ในการเรียนการสอนในแบบมาตราฐานเยอรมัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้บรรยายให้กับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชม ห้องเรียน ห้องทดลอง สื่อการเรียนการสอน ณ อาคารโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560

พัทธนันท์/ข่าว

ศศิกัญญา,ประจักษ์เวช,ชัยอนันต์/ภาพ

มจพ. ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รร.มัธยมตากสินระยอง เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก