ข่าวประชาสัมพันธ์

10 สิงหาคม 2560

มจพ.ร่วมกับ TU Chemnitz, Germany เปิดศูนย์ความร่วมมือเทคโนโลยีโครงสร้างน้ำหนักเบา แห่งแรกในประเทศไทย

มจพ. ร่วมกับ TU Chemnitz, Germany เปิดศูนย์ความร่วมมือเทคโนโลยีโครงสร้างน้ำหนักเบา แห่งแรกในประเทศไทย

วันที่ 8 สิงหาคม 2560  เวลา 9.00 น. ดร. ศิริธัช โรจนพฤกษ์ รักษาการนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.), Dr. Eberhard Alles Chancellor, Chemnitz University of Technology สหพันสาธารณรัฐเยอรมนี (TU Chemnitz) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์ความร่วมมือเทคโนโลยีโครงสร้างน้ำหนักเบา KMUTNB -TU Chemnitz Lightweight Structures Technologies Collaborative Center  (LiST) อย่างเป็นทางการ โดยศูนย์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างน้ำหนักเบาและเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับบุคลากรในประเทศในประเทศไทย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก MERGE Cluster of Excellence, TU Chemnitz คลัสเตอร์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีโครงสร้างน้ำหนักเบา ของสหพันสาธารณรัฐเยอรมนีที่มีชื่อเสียง ซึ่งมี Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Lothar Kroll เป็น หัวหน้าคลัสเตอร์ โดยศูนย์ความร่วมมือนี้จัดตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ภายในศูนย์มีครุภัณฑ์สำหรับสร้างต้นแบบชิ้นส่วนโครงสร้างน้ำหนักเบาอาทิเช่น Autoclave system และ เครื่อง Filament Winding

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด ในเวลา 9.45 .ถึง 12.00 น. ได้มีการจัดงานสัมมนาวิชาการในข้อ “KMUTNB TU Chemnitz Partnership in Lightweight Structures Technologies Towards Industry 4.0ซึ่งได้รับเกียรติจาก  Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Lothar Kroll, Dr. rer. nat. Isabelle Roth-Panke และ Dr.-Ing. Jürgen Tröltzsch จาก Cluster of Excellence MERGE, Prof. Dr.-Ing. Natasha Sacks จาก University of The Witwatersrand ประเทศ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้, Prof. N. Rajini จาก Kalasalingam University ประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย และ ผศ.ดร.อริสรา ชัยกิตติรัตนา ผู้ประสานงานศูนย์ความร่วมมือเทคโนโลยีโครงสร้างน้ำหนักเบา (LiST) เป็นวิทยากรร่วมในการบรรยายในครั้งนี้ โดย มี ผศ.ดร. กัมปนาท ศิริเวทิน เป็น ผู้ดำเนินรายการ  

ทั้งนี้ศูนย์ความร่วมมือนี้มี ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อดีตอธิการบดี มจพ. เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มผลักดันซึ่งท่านได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดนี้ด้วย 

อริสรา/ข่าว

สิทธิชัย/ภาพ 

พัทธนันท์/Upload

 

 

มจพ.ร่วมกับ TU Chemnitz, Germany เปิดศูนย์ความร่วมมือเทคโนโลยีโครงสร้างน้ำหนักเบา แห่งแรกในประเทศไทย

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก