ข่าวประชาสัมพันธ์

7 มีนาคม 2561

คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. บันทึกเทปรายการ สถานีโทรทัศน์ TNN24

คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. บันทึกเทปรายการ สถานีโทรทัศน์ TNN24

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. ทีมงานประชาสัมพันธ์ นำ ผศ.ดร. สุนทร  สิทธิสกุลเจริญ และผศ. ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (มจพ.) บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการรักเมืองไทย ทางสถานีโทรทัศน์ TNN24  ประเด็น “เตียงช่วยพลิกตัวอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยติดเตียง”ดำเนินรายการโดย คุณภาณุมาศ  สุขอัมพร  ณ สตูดิโอ ชั้น 5 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6และออกอากาศวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561  เวลา 19.00-19.30 น. ทาง TNN2 (True Visions 784)

เวลา 15.00 น. ผู้สื่อข่าว TNN24 บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ Good morning new (ข่าวนวัตกรรม) บันทึกเทป 2 ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 1.เตียงช่วยพลิกตัวอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยติดเตียง เพื่อป้องกันแผลกดทับ 2.การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติ สำหรับถ่ายภาพดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา โดยทีมคณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. ประกอบด้วย

รศ. สถาพร ชาตาคม หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล  

ผศ.ดร. กิตติภัฎ รัตนจันทร์ รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

ผศ ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์ หัวหน้าศูนย์ฝึกงานผลิตและอุตสาหกรรม

ผศ.ดร. สุนทร  สิทธิสกุลเจริญ อาจารย์ผู้ควบคุมผลงานและทีมนักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.

พัทธนันท์/ข่าว

อัมพร/ภาพ

คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. บันทึกเทปรายการ สถานีโทรทัศน์ TNN24

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก