ข่าวประชาสัมพันธ์

13 มีนาคม 2561

นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ผงาดคว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน

นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ผงาดคว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน 

นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน โครงการประกวดความเป็นเลิศ ในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สืบสานศิลป์ ช่างสิบหมู่” โดยมีนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ประกอบด้วย

1.       นายโสภณัส แซ่ฝ้า                        

2.       นายศรัณย์  มาเดช   

3.       นายณัฐนนท์  คงเนียม   

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธุ์  ศรีสมพันธุ์  และ ดร.กฤช สินธนะกุล ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) การประกวดความเป็นเลิศ การจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ประเภทปฏิบัติการสอนในครั้งนี้ สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษาทุกๆ มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาต่อยอดการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนสืบต่อไป

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เมื่อวันที่ 10 -11 มีนาคม 2561

พัทธนันท์/ข่าว

 

 

นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ผงาดคว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก