ข่าวประชาสัมพันธ์

8 มีนาคม 2561

“Electric Juice น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ”เทคนิคแบบไม่ใช้ความร้อน ฝีมือนักศึกษา มจพ.

                  “Electric Juice น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพเทคนิคแบบไม่ใช้ความร้อน ฝีมือนักศึกษา มจพ.

ผลงานวิจัย เรื่อง “Electric Juice น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพผลงานของ นางสาวทิพย์วลี  จุลมัญลิก  นางสาววรดนยา วรรณโมลี นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.)  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยเป็น ผศ.ดร ศศิธร คงเรือง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  และรองศาสตราจารย์ ศราวุฒิ คลี่สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  คุณภาพของ Electric Juice น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ ที่ผ่านกระบวนการไม่ใช้ความร้อน ยังคงคุณค่าและประโยชน์ทางโภชนาการของน้ำมะพร้าวอยู่ครบ ไม่ทำลายวิตามิน แร่ธาตุในน้ำมะพร้าว รวมถึงช่วยลดต้นทุนในการผลิตและเป็นการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อการคงคุณภาพและคงคุณค่าทางโภชนาการของน้ำมะพร้าวโดยกระบวนการไม่ใช่ความร้อน และได้ผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวน้ำหอมของไทยที่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์โดยเทคนิคแบบไม่ใช้ความร้อน

ลักษณะเด่นของ  “Electric  Juice  น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ  เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวที่ได้จากกระบวนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำมะพร้าวโดยกระบวนการที่ไม่ใช้ความร้อน ซึ่งจะใช้เครื่อง Pulse Electrical Field โดยใช้กระแสไฟฟ้าในการทำลายเซลล์ของเชื้อจุลินทรีย์และเอนไซม์ ทำให้น้ำมะพร้าวที่ผ่านกระบวนการไม่ใช้ความร้อนสามารถยังคงคุณค่าทางโภชนาการของน้ำมะพร้าวไว้ได้ ทำให้ไม่ต้องเติมสารสังเคราะห์ต่างๆ

            น.ส. ทิพย์วลี  จุลมัญลิก  เล่าให้ฟังถึงแนวคิด มีผู้บริโภคจำนวนมากในปัจจุบันนิยมบริโภคน้ำมะพร้าว ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  เพราะในน้ำมะพร้าวอุดมไปด้วยวิตามิน และแร่ธาตุต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  เช่น ช่วยให้ผิวพรรณสดใส เปล่งปลั่ง เพราะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่  เป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างคอลลาเจน  ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอย  ช่วยบำรุงโลหิต  เป็นต้น  เพื่อให้ง่ายต่อการบริโภค จึงมีกระบวนการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาน้ำมะพร้าวให้อยู่ได้นานขึ้น และยังคงคุณค่าและประโยชน์ทางโภชนาการ   ส่วนใหญ่จะใช้กระบวนการ Thermal processing แบ่งออกเป็น 2 วิธีคือ การพาสเจอร์ไรซ์ (pasteurization) และการสเตอริไรซ์(sterilization) ซึ่งเป็นกระบวนการใช้ความร้อนในการถนอมอาหาร เนื่องจากความร้อนสามารถทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมคุณภาพหรือเป็นพิษได้  รวมทั้งยังช่วยหยุดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ของเอนไซม์ต่างๆ  แต่การใช้วิธีการนี้ทำให้คุณค่าทางโภชนาการของน้ำมะพร้าวลดลง เพราะความร้อนที่ใช้นั้นจะไปทำลายวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ในน้ำมะพร้าว ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่ได้รับประโยชน์จากการบริโภคน้ำมะพร้าวมากนัก

            การศึกษากระบวนการผลิตน้ำมะพร้าวโดยพัลส์กระแสไฟฟ้า (High Electrical Field Pulse) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะใช้ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้ำมะพร้าว เช่น Saccharomyces cerevisiae และ Escherichia coli โดยใช้กระแสไฟฟ้าเข้าทำลายเซลล์เมมเบรนของจุลินทรีย์ให้แตกอย่างรวดเร็ว  ใช้ระยะเวลาสั้นๆ  เป็นกระบวนการที่ไม่ใช้ความร้อน ไม่ทำลายวิตามินแร่ธาตุในน้ำมะพร้าว ส่งผลให้น้ำมะพร้าวยังคงคุณค่าทางโภชนาการที่สูง และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

“Electric  Juice  น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ  ยังสามารถนำไปพัฒนาการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

เพื่อสุขภาพที่สามารถจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้ นำไปประยุกต์ใช้กับผลไม้ชนิดอื่นๆ ที่มีราคาต่ำๆ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมที่ผลิตเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ ได้

ประโยชน์ของ Electric Juice น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ ทำให้ผู้บริโภคมีผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ๆ ในการเลือกดื่มน้ำมะพร้าวเพื่อสุขภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการและยืดอายุการเก็บรักษาที่ใช้เทคนิคแบบไม่ใช้ความร้อน  สอดคล้องกับเทรนด์การบริโภคที่เน้นเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และมีฟังก์ชันการใช้งานที่สะดวก เข้ากับไลฟ์สไตล์ปัจจุบันค่อนข้างสูงมากที่มาจากนวัตกรรมการผลิตที่ก้าวหน้าและเทรนด์รักสุขภาพ เห็นได้ชัดจากความนิยมในการดื่มน้ำมะพร้าวก็เพื่อสร้างเส้นทางเลือกอันหลากหลายให้แก่ผู้บริโภค ในอนาคตก็จะมีการพัฒนาสินค้าในกลุ่มเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพรับกับเทรนด์ของผู้บริโภคที่ใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้นและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านสุขภาพ  ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้และยังเป็นการประหยัดพลังงานอีกด้วย

 

ขวัญฤทัย ข่าว -ภาพ

 

“Electric Juice น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ”เทคนิคแบบไม่ใช้ความร้อน ฝีมือนักศึกษา มจพ.

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก